Organisatie

Missie en Visie
De NWB heeft de volgende missie:
“Het is onze missie om met eigen activiteiten en in samenwerking met maatschappelijke partners het wandelen te stimuleren als gezonde vorm van ontspanning met aandacht voor de natuur en in het belang van de volksgezondheid”

 

Statutaire doelstelling NWB
“De NWB stelt zich ten doel het organiseren en het beoefenen van de wandelsport te bevorderen en alles te doen wat hiertoe kan leiden of bevorderlijk kan zijn, een en ander genomen in de ruimste zin van het woord”.

 

De organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:
– Hoofdbestuur
– Bondsbureau
– Regio’s
– Commissies

 

Hoofdbestuur NWB
Het hoofdbestuur van de NWB is verantwoordelijk voor het beleid van de NWB. Het hoofdbestuur van de NWB bestaat uit de volgende personen:
 Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

 

Bondsbureau
Het bondsbureau van de NWB is gevestigd in Utrecht en zorgt, samen met de diverse commissies, voor de uitvoering van het beleid en onderhoudt contacten met NOC*NSF en met de lidorganisaties.
Algemene vergadering
Twee keer per jaar, in april en oktober, vindt de Algemene Vergadering plaats waarin de regio’s met het hoofdbestuur besluiten nemen over de te volgen strategie van de NWB.

Over NWB –  Historie –  OrganisatieWandelprogrammaLedenpasIndividueel